کانال تلگرام وبسایت

کانال تلگرام معماری دیجیتال - پارامتریکشهرک مسکونی لاله

Lale Residental Complex

طراحی شهرک با حفظ ساختار های موجود از پارک لاله در سایت و حفظ تمامی درختان موجود در سایت و استفاده از فضای خالی برای استقرار بلوک ها

 طراحی سرانه ها برای اسکان 1200 نفر که شامل خانوادههای  5 نفره- 4 نفره-3 نفره-2 نفره و واحدهای تکنفره صورت گرفته است بگونه ای که سه تیپ بلوک متناسب با عملکرد جمعیتی طراحی شد و تفکیک کلی بر اساس آلودگی صوتی واحدها صورت گرفته است

بلوکها با در نظر گرفتن حیاط در ارتفاع برای تمامی واحد ها طراحی شدند

سمت قرارگیری تمامی واحد ها بجز معدودی در جهت رون تهران در نظر گرفته شده و مابقی آنها در راستای شمالی جنوبی هستند این عمل باعث افزایش کارایی زیستی و روانشناسی مسکن و همچنین افزایش میزان رضایتمندی ساکنین از روشنایی محیطی میگردد.

در نظر گرفتن فضاهای اجتماعات هر بلوک در میانه ی طبقات به عنوان فضای سبز و افزایش ارتباطات اجتماعی درون بلوکیدانشکده هنر و معماری سمنان

Semnan Art & Arch College

طراحی دانشکده با ساختار های بنیادین معماری دانشکده فعلی و معماری منطقه

استفاده از صفحات پارامتریک چوبی جهت کنترل دید و منظر و میزان تابش نور خورشید در فصول مختلف سال

طراحی پارامتریک سقف شیشه ای حیاط مرکزی برای به حداقل رساندن تابش شدید نور خورشید

استفاده از شیشه های انرژی گلس برای تعدیل تابش مستقیم نور خورشید در ساعات مختلف روز

طراحی فضاهای جمعی و استراحتی در لابی های بخش آموزشی و کارگاهی

semnan-Art&Arch college
semnan-Art&Arch collegeپایانه دریایی بندر ترکمن

Torkaman Marine Terminals

Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminals
Torkaman Marine Terminalsساختمان اداری پیست فرمول یک

طراحی ساختمان اداری پیست فرمول یک

F1 Official tower
F1 Official towerایستگاه راه آهن

طراحی ایستگاه راه آهن کرمانشاه با توجه به فرمی پویا و سریع و همچنین سیستم سازه ای پارامتریک

Railway
Railway
Railway
1
2
3
4
5
6
7
8هتل بستنی

طراحی هتل بستنی میان دریاچه ای در نروژ

Hotelپاویون ایران در اکسپو 2015 میلان

طراحی پاویون ایران در اکسپوی 2015 میلان ایتالیا با توجه به گذشته ی ایران با ساختاری تازه و نهایتی از شیشه و صنعت و جهانی شدن

Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milan
Iran Pavilion at EXPO 2015 - Milanطراحی شهرک مسکونی

طراحی شهرک یکصد واحدی با توجه به ایجاد نشانه شهری و محرمیت مرکزی شهرک و ایجاد تفکیک مناسبی میان حریم پیاده و سواره و طراحی فرمال و اقلیمی جهت مقابله با عوامل اقلیمی نامطلوب مناطق هارش اقلیمی

Architecture Design 5
Architecture Design 5
Architecture Design 5طراحی محله

طراحی محله ای جدید در مجاورت با سایت دانشگاه یزد با اقتباسی جدید از ساختار های شهری بافت تاریخی یزد و توجه به ارکان های عملکردی و زیبایی شناختی شهرسازی نوین و نشانه گذاری شهری

و تحلیل های اقلیمی جهت ایجاد حداکثر سایه در فصل تابستان

Architecture Design 5
Architecture Design 5طراحی فرودگاه

توجه توام به فرم و سازه و عملکرد به صورت منطقی و ایجاد فضاهای خالص و عاری از عناصر سازه ای مزاحم

Architecture Design 4
Architecture Design 4
Architecture Design 4
1
2
3
4
5
6موزه هنر های معاصر

طراحی موزه هنرهای معاصر و احساس تعلیق و خلا وزنی در هنر مدرن ایران پس از انقلاب

Architecture Design3
Architecture Design3طراحی آپارتمان

طراحی آپارتمان با توجه به شیب سایت و نورگیری مناسب ( نور جنوب) برای تمامی فضاها مانند راه پله و اتاق های خواب محرمیت در ارتباط فضایی خانه های ایرانی

Architecture Design 2
Architecture Design 2
Architecture Design 2
Architecture Design 2طراحی ویلای مسکونی

طراحی ویلای مسکونی با توجه فرم و عملکرد و تفکیک جدیدی از فضاهای داخلی و نگاهی نو به ساختار سنت های ایرانی

Architecture Design 2
Architecture Design 2طراحی ایستگاه اتوبوس

طراحی ایستگاه اتوبوس درون شهری با توجه به ایجاد سایه و جریان باد از میان جداره ها

Bus Station
Bus Station
Bus Stationطراحی عناصر سازه ای کابلی جهت ایجاد ایستگاه های اتوبوس درون شهری با پوشش چادری

Structure
Structure
Structure
web analytics View My Stats