کانال تلگرام وبسایت

کانال تلگرام معماری دیجیتال - پارامتریک

https://telegram.me/DigitalArchitectureبرج بیومیمتیک قم

Qom Biomimetic Tower,Mirmiran Competition

 طرح ارائه شده دردهمین دوره مسابقه معماری میرمیران

با رشد روز افزون جمعیت و صنعت در کلان شهر ها نیاز به مسکن بیش از پیش در اولویت برنامه های شهری و عمرانی قرار گرفته است. شهر قم ساختاری متراکم دارد که گسترش افقی آن در این سالها نیازهای مسکن را تا حدی پاسخ داده است. بلند مرتبه سازی در حال حاضر ساختمان هایی با بیست طبقه را شامل می شود که با توجه به رشد سالانه 10000 نفری جمعیت این شهر و سرعت پایین احداث ساختمان ها رقمی ناچیز است. اما راهکار نهایی در افزایش میانگین طبقات این بلوک ها است.

قم شهری با دو نشانه ی مذهبی شاخص، یکی حرم مطهر حضرت معصومه (س) و دیگری مسجد مقدس جمکران است. در کنار این نشانه ها، داشتن یک نماد فرهنگی- شهری یک امر ضروری و هویت ساز است چرا که شهر های بزرگ کشور دارای نماد(آیکون) خاص خود هستند، برج تهران و میلاد برای تهران،هتل شاندیز برای مشهد،حافظیه برای شیراز، نقش جهان،سی وسه پل برای اصفهان و .... که نمایانگر صنعت و جامعه پیشرفته زمان خود هستند. در گذشته این مرز و بوم مناره هایی بلند برپا میکردند که بیانگر شهر و آبادی خود بود و از دور می توان آن را دید، که امروزه آنرا با عنوان نشانه های شهری می توانیم یاد می کنیم. طراحی برجی بلند به ارتفاع 395 متر به عنوان طرح پیشنهادی می تواند عنصری خاص،آینده نگرانه به توسعه های علمی و عمرانی این کلان شهر باشد. ایده ها ی شکل گیری طرح این برج را می توان در زیرساختار های سلولی یافت، طراحی برج بایومیمتیک با الگوگیری از ساختارهای کلروپلاست ها صورت گرفته است. این ساختار ها به معماری بسط داده شده و با کمک الگوریتم ها و برنامه نویسی رایانه ای و قواعدی چون متابال ها فضایی معمارانه و انسانی شکل گرفته است. این برج در گره شهری مهمی که چهار شهرک بزرگ در آن نقطه به یکدیگر متصل می شوند قرار گرفته است که در روند طراحی و جایگذاری در سایت پروژه به مساله ای همچون سایه اندازی پرداخته شده است تا در بهینه ترین مکان و ارتفاع قرار بگیرد. این برج دارای دیدی مستقیم به بارگاه حضرت معصومه و مسجد جمکران دارد تا ساکنین واحد های مسکونی و اقامتی از این منظر و تاکیدی که برآن شده استفاده کنند. در این برج عملکردهای مسکونی، تجاری، اداری درنظر گرفته شده است که به تمامی نیازهای ساکنین آن پاسخ خواهد داد.


With the growing population and industry in urban areas the need for more housing and urban development is a priority. Qom city has a dense structure that the horizontal expansion in the years to some extent responded housing needs. Current tall buildings with twenty floors included that according to annual growth of 10,000 population and low speed construction of buildings, a figure is negligible. But the final solution in increase the average levels of the blocks.

Qom is a city of two religious symbol index, one of the holy shrine of Fatimah Masoume (SA) and the other is Jamkaran mosque. In addition to these symptoms, a symbol of urban and cultural identity is essential, because the big cities in the country has an icon of their own, Tehran Tower & Milad Tower for Tehran, Shandiz Hotel for Mashhad, Hafeziyeh for Shiraz, Naghsh e Jahan Sq & thirty-three Bridge for Esfahan… Which represents the industry and advanced society of their time. In the past, this country was set up tall minarets which represents the city and its villages, and from far away you can see it, Nowadays it is a sign of a city can be referred. Design a tower to a height of 395 meters as the proposal can be specific element futuristic scientific development and the development of the metropolis. The idea of formation of the tower design can be found in cellular infrastructure, Biomimetic Tower have been inspired by structures of chloroplasts. The structure of the architecture developed with the help of computer algorithms and programming and rules such as metaballs formed human architectural space. This tower located in a major urban node at that point four large neighborhoods are connected. That in the process of design, the project site and placement been studied such as shading to be the most optimal location and altitude. This tower has a direct view to the holy shrine of Fatimah Masoume (SA) and the Jamkaran mosque until to use residents. This tower functions considered residential, commercial, office that its will respond to all the needs of residents.

Qom Biomimetic Tower,Mirmiran Competition
Qom Biomimetic Tower,Mirmiran Competitionطراحی برج مسکونی  

CTBUH-2015 competition,New York

طرح ارائه شده در مسابقه بین المللی معماری در نیویورک

Micro-Climate Skyscraper

 

The city of Qom (Iran) have a harsh hot and dry weather. It is devoid of vegetation for residential climate moderation. Summers are very hot (47 degrees Celsius) and humidity is very low (20%) has created difficult conditions for humans life. One of the harmful effects of climate is strong winds from west associated with particulate pollution and dust. Which disease, allergies, pollution and dirt with a lack of sufficient level vegetation is fueled to this problem.

Idea

    The city's population has a lot of growth. Year as it adds 10,000 to 30,000 people and a population density of 7257 people per square kilometer. So with this population growth, land will be all building soon will face many climate problems. In this project we have tried to minimize the occupied area, to create urban open spaces (green-trees) to help improve the thermal comfort zone. The tower and landscape design has been used of pure geometry in Iran, the design of parametric design and coding algorithm for external structures also were considered. The shell with respect to the sun and wind west was formed to respond to the climate and functions well. Micro-climate Skyscraper designed to meet climate problems and the use of natural energy. Create micro-climates and retain moisture in the tower, creating thermal comfort conditions in the tower. Placed at the hanging gardens and large water fountain in the center of skyscrapers and green gardens in all glazed tower to be manufactured humidity and oxygen (fresh and clean air) about the need for people. Outer green covering skyscraper Such as air purification, and contamination of soil will act. using simple laws of fluid dynamics, weather tower is naturally ventilated, so that the hot air out the top and outside air through with the trees and water cooled and moves upwards( Breathing Tower).

CTBUH2015
CTBUH2015طراحی روشنایی شهری

ILDC competition

طرح برگزیده مسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 93طراحی روشنایی شهری

ILDC competition

طرح ارائه شده درمسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 93طراحی روشنایی شهری

ILDC competition

طرح ارائه شده درمسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 93طراحی سر در دانشگاه شهاب دانش

Shahab Danesh University Gate Design

طرح ارائه شده در مسابقه

طراحی سر در دانشگاه شهاب دانش قم استفاده از ریتم های متغیر و طاق های ایرانی و کاشی فیروزه ای به عنوان نماد این شهر

Shahab Danesh University Gate Design
Shahab Danesh University Gate Design
Shahab Danesh University Gate Designطراحی سر در دانشگاه میبد

Meybod University Gate Design

طرح ارائه شده در مسابقه

طراحی سر در دانشگاه میبد با توجه به ساختارهای فرمی بستر شهری و استفاده از تناسبات نماد های شهری منطقه

Meybod University Gate Design
Meybod University Gate Design
Meybod University Gate Designطراحی لوستر

ILDC competition

طرح برگزیده مسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 92

طراحی لوستر با فرمی تندیس گون و پیچیده با عمر ادراک زیبایی شناختی طولانی

Chandeliersطراحی روشنایی کودک

ILDC competition

طرح برگزیده مسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 92

طراحی لامپ کودک با فرمی پیچیده در عین حال کمدی با توجه به روانشناسی کودک و روانشناسی رنگ

Child Lightingطراحی روشنایی پارک

ILDC competition

طرح ارائه شده درمسابقه طراحی چراغ انجمن طراحی روشنایی ایران در سال 92

طراحی لامپ پیاده رو با نگاهی به تندیس وار بودن آن در عین ترکیب شدن با مبلمان شهری همچون نیمکت های شهری

Park Lightingطراحی المان یادبود در پارک چیتگر تهران

Atash e Jan

طرح ارائه شده در مسابقه

طراحی یادبود کودکان سوخته در حوادث آتش سوزی مدارس با رویکردی سبز به تعریف یادبودی همیشگی و بالنده

Atash e Janبنیاد میرمیران - طراحی مقبره شمس تبریزی

Mirmiran Competition-Shams e Tabrizi

طرح ارائه شده در مسابقه طراحی مقبره شمس تبریزی بنیاد میرمیران

ویژگی های طرح

طراحی آرامگاه شمس تبریزی با توجه به صفات و مراتب عرفان از منظر عرفان شمس و مولانا و توجه و احترام به بافت تاریخی و گذشته قبر و استفاده از ساختار ایرانی باغ مزار و استفاده جدید از عنصر آب در فضای مقبره

Shams e Tabrizi - Mirmiran Competition
Shams e Tabrizi - Mirmiran Competition
Shams e Tabrizi - Mirmiran Competition
Shams e Tabrizi - Mirmiran Competitionبنیاد میرمیران

طراحی فضایی اجتماع پذیر برآمده از خاستگاه معماری ایرانی و گشایشی به آینده

Mirmiran Competition-Soil & Architecture

طرح ارائه شده در مسابقه معماری و خاک بنیاد میرمیران

Soil & Architecture - Mirmiran Competition
web analytics View My Stats